Hva er innførselsgebyret?

Innførselsgebyret blir ofte kalt «fortollingsgebyr», «tollgebyr», eller lignende for å fremstå som et offentlig gebyr fra Tollvesenet.

Innførselsgebyret er et gebyr du betaler til transportøren (f.eks. Posten eller UPS) når du mottar en forsendelse fra utlandet. Gebyret skal dekke transportørens utgifter med lagring og registrering av forsendelsen, tollagerregnskap, utlegge av merverdigavgiften og eventuell tollavgift til Tollvesenet. Enkelte transportører regnes også andre gebyrer inn i innførselsgebyret.

TollSjekk kaller konsekvent dette gebyret for «innførselsgebyr» for å unngå forvirring med Tollvesenet.

Gebyrene er ofte et fast beløp avhengig av kjøpesummen eller fortollingsmetoden. Enkelte transportører tar også en provisjon på utlagt moms og toll. TollSjekks tollkalkulator kan regne ut innførselsgebyret for deg.

Noen transportører kan være urutinerte på forsendelser til privatpersoner. Du skal normalt ikke betale et innførselsgebyr om kjøpesummen er under 350-kronersregelen. Det er verdt å klage til transportøren om du får et gebyr på en forsendelse som er innenfor fritaksgrensen.