Importkalkulator

Varer og frakt 615,20
Valutapåslag 9,23
Toll 65,38
Merverdiavgift 169,09
Innførselsgebyrer 165,00
Totalt 1023,90
Betales ved kjøp 624,43
Etterbetales 399,47
(40 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av klær og tekstiler til Norge for privat bruk

Klær og tekstiler inkludert fraktkostnaer til en verdi av 615,20 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 australske dollar (AUD) pluss American Expresss valutapåslag på 9,23 NOK gir en totalsum ved kjøp på 624,43 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 169,09 NOK. Klær og tekstiler har en tollavgift på 10,70 % som tilsvarer en avgift på 65,38 norske kroner. Klær og tekstiler riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

UPS tar et 165,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 399,47 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til UPS når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 234,47 kroner i avgifter. Det er en differanse på 174,23 kroner (43 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.