Importkalkulator

Varer og frakt 643,66
Valutapåslag 11,26
Toll 68,69
Merverdiavgift 177,67
Innførselsgebyrer 100,00
Totalt 1001,29
Betales ved kjøp 654,92
Etterbetales 346,37
(36 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av klær og tekstiler til Norge for privat bruk

Klær og tekstiler inkludert fraktkostnaer til en verdi av 643,66 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 australske dollar (AUD) pluss Google Wallets valutapåslag på 11,26 NOK gir en totalsum ved kjøp på 654,92 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 177,67 NOK. Klær og tekstiler har en tollavgift på 10,70 % som tilsvarer en avgift på 68,69 norske kroner. Klær og tekstiler riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

FedEx tar et 100,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 346,37 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til FedEx når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 246,37 kroner i avgifter. Det er en differanse på 111,26 kroner (31 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.