Importkalkulator

Varer og frakt 628,34
Valutapåslag 11,00
Toll 66,77
Merverdiavgift 172,69
Innførselsgebyrer 158,00
Totalt 1036,80
Betales ved kjøp 639,34
Etterbetales 397,46
(39 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av klær og tekstiler til Norge for privat bruk

Klær og tekstiler inkludert fraktkostnaer til en verdi av 628,34 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 australske dollar (AUD) pluss Visa/MasterCards valutapåslag på 11,00 NOK gir en totalsum ved kjøp på 639,34 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 172,69 NOK. Klær og tekstiler har en tollavgift på 10,70 % som tilsvarer en avgift på 66,77 norske kroner. Klær og tekstiler riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

UPS tar et 158,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 397,46 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til UPS når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 239,46 kroner i avgifter. Det er en differanse på 169,00 kroner (41 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.