Importkalkulator

Varer og frakt 799,68
Valutapåslag 12,00
Toll 44,41
Merverdiavgift 209,35
Innførselsgebyrer 100,00
Totalt 1165,44
Betales ved kjøp 811,68
Etterbetales 353,76
(31 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av småbarnsklær til Norge for privat bruk

Småbarnsklær inkludert fraktkostnaer til en verdi av 799,68 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss American Expresss valutapåslag på 12,00 NOK gir en totalsum ved kjøp på 811,68 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 209,35 NOK. Småbarnsklær har en tollavgift på 5,60 % som tilsvarer en avgift på 44,41 norske kroner. Småbarnsklær riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

FedEx tar et 100,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 353,76 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til FedEx når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 253,76 kroner i avgifter. Det er en differanse på 112,00 kroner (31 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.