Importkalkulator

Varer og frakt 849,27
Valutapåslag 12,74
Toll 47,66
Merverdiavgift 224,66
Innførselsgebyrer 153,00
Totalt 1287,33
Betales ved kjøp 862,01
Etterbetales 425,32
(34 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av småbarnsklær til Norge for privat bruk

Småbarnsklær inkludert fraktkostnaer til en verdi av 849,27 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss American Expresss valutapåslag på 12,74 NOK gir en totalsum ved kjøp på 862,01 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 224,66 NOK. Småbarnsklær har en tollavgift på 5,60 % som tilsvarer en avgift på 47,66 norske kroner. Småbarnsklær riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

Posten tar et 153,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 425,32 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til Posten når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 272,32 kroner i avgifter. Det er en differanse på 165,74 kroner (38 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.