Importkalkulator

Varer og frakt 831,76
Valutapåslag 12,48
Toll 46,42
Merverdiavgift 218,86
Innførselsgebyrer 572,85
Totalt 1682,37
Betales ved kjøp 844,24
Etterbetales 838,13
(51 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av småbarnsklær til Norge for privat bruk

Småbarnsklær inkludert fraktkostnaer til en verdi av 831,76 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss American Expresss valutapåslag på 12,48 NOK gir en totalsum ved kjøp på 844,24 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 218,86 NOK. Småbarnsklær har en tollavgift på 5,60 % som tilsvarer en avgift på 46,42 norske kroner. Småbarnsklær riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

TNT tar et 572,85 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 838,13 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til TNT når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 265,28 kroner i avgifter. Det er en differanse på 585,33 kroner (69 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.