Importkalkulator

Varer og frakt 846,80
Valutapåslag 33,87
Toll 47,66
Merverdiavgift 224,66
Innførselsgebyrer 179,00
Totalt 1331,99
Betales ved kjøp 880,67
Etterbetales 451,32
(36 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av småbarnsklær til Norge for privat bruk

Småbarnsklær inkludert fraktkostnaer til en verdi av 846,80 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss PayPals valutapåslag på 33,87 NOK gir en totalsum ved kjøp på 880,67 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.

Du kan spare 19,05 NOK i valutapåslag ved å betale med med Visa/MasterCard istedenfor PayPal.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 224,66 NOK. Småbarnsklær har en tollavgift på 5,60 % som tilsvarer en avgift på 47,66 norske kroner. Småbarnsklær riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

DHL tar et 179,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 451,32 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til DHL når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 272,32 kroner i avgifter. Det er en differanse på 212,87 kroner (44 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.