Importkalkulator

Varer og frakt 811,95
Valutapåslag 32,48
Toll 45,08
Merverdiavgift 212,52
Innførselsgebyrer 197,00
Totalt 1299,03
Betales ved kjøp 844,43
Etterbetales 454,60
(37 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av småbarnsklær til Norge for privat bruk

Småbarnsklær inkludert fraktkostnaer til en verdi av 811,95 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss PayPals valutapåslag på 32,48 NOK gir en totalsum ved kjøp på 844,43 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.

Du kan spare 18,27 NOK i valutapåslag ved å betale med med Visa/MasterCard istedenfor PayPal.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 212,52 NOK. Småbarnsklær har en tollavgift på 5,60 % som tilsvarer en avgift på 45,08 norske kroner. Småbarnsklær riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

DHL tar et 197,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 454,60 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til DHL når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 257,60 kroner i avgifter. Det er en differanse på 229,48 kroner (47 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.