Importkalkulator

Varer og frakt 831,76
Valutapåslag 63,55
Toll 46,42
Merverdiavgift 218,86
Innførselsgebyrer 100,00
Totalt 1260,59
Betales ved kjøp 895,31
Etterbetales 365,28
(34 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av småbarnsklær til Norge for privat bruk

Småbarnsklær inkludert fraktkostnaer til en verdi av 831,76 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Skrills valutapåslag på 63,55 NOK gir en totalsum ved kjøp på 895,31 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.

Du kan spare 48,99 NOK i valutapåslag ved å betale med med Visa/MasterCard istedenfor Skrill.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 218,86 NOK. Småbarnsklær har en tollavgift på 5,60 % som tilsvarer en avgift på 46,42 norske kroner. Småbarnsklær riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

FedEx tar et 100,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 365,28 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til FedEx når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 265,28 kroner i avgifter. Det er en differanse på 163,55 kroner (38 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.