Importkalkulator

Varer og frakt 844,13
Valutapåslag 12,66
Toll 0,00
Merverdiavgift 211,00
Innførselsgebyrer 179,00
Totalt 1246,79
Betales ved kjøp 856,79
Etterbetales 390,00
(32 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av lærklær til Norge for privat bruk

Lærklær inkludert fraktkostnaer til en verdi av 844,13 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss American Expresss valutapåslag på 12,66 NOK gir en totalsum ved kjøp på 856,79 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 211,00 NOK.Det er ingen tollavgift på lærklær.

DHL tar et 179,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 390,00 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til DHL når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 211,00 kroner i avgifter. Det er en differanse på 191,66 kroner (48 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.