Importkalkulator

Varer og frakt 799,68
Valutapåslag 13,99
Toll 0,00
Merverdiavgift 198,25
Innførselsgebyrer 516,13
Totalt 1528,05
Betales ved kjøp 813,67
Etterbetales 714,38
(48 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av lærklær til Norge for privat bruk

Lærklær inkludert fraktkostnaer til en verdi av 799,68 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Google Wallets valutapåslag på 13,99 NOK gir en totalsum ved kjøp på 813,67 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 198,25 NOK.Det er ingen tollavgift på lærklær.

TNT tar et 516,13 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 714,38 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til TNT når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 198,25 kroner i avgifter. Det er en differanse på 530,12 kroner (73 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.