Importkalkulator

Varer og frakt 837,78
Valutapåslag 14,66
Toll 0,00
Merverdiavgift 207,25
Innførselsgebyrer 158,00
Totalt 1217,69
Betales ved kjøp 852,44
Etterbetales 365,25
(31 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av lærklær til Norge for privat bruk

Lærklær inkludert fraktkostnaer til en verdi av 837,78 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Google Wallets valutapåslag på 14,66 NOK gir en totalsum ved kjøp på 852,44 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 207,25 NOK.Det er ingen tollavgift på lærklær.

UPS tar et 158,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 365,25 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til UPS når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 207,25 kroner i avgifter. Det er en differanse på 172,66 kroner (45 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.