Importkalkulator

Varer og frakt 837,78
Valutapåslag 14,66
Toll 0,00
Merverdiavgift 207,25
Innførselsgebyrer 188,00
Totalt 1247,69
Betales ved kjøp 852,44
Etterbetales 395,25
(33 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av lærklær til Norge for privat bruk

Lærklær inkludert fraktkostnaer til en verdi av 837,78 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Visa/MasterCards valutapåslag på 14,66 NOK gir en totalsum ved kjøp på 852,44 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 207,25 NOK.Det er ingen tollavgift på lærklær.

DHL tar et 188,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 395,25 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til DHL når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 207,25 kroner i avgifter. Det er en differanse på 202,66 kroner (49 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.