Importkalkulator

Varer og frakt 793,72
Valutapåslag 13,89
Toll 0,00
Merverdiavgift 199,00
Innførselsgebyrer 100,00
Totalt 1106,61
Betales ved kjøp 807,61
Etterbetales 299,00
(28 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av lærklær til Norge for privat bruk

Lærklær inkludert fraktkostnaer til en verdi av 793,72 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Visa/MasterCards valutapåslag på 13,89 NOK gir en totalsum ved kjøp på 807,61 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 199,00 NOK.Det er ingen tollavgift på lærklær.

FedEx tar et 100,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 299,00 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til FedEx når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 199,00 kroner i avgifter. Det er en differanse på 113,89 kroner (36 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.