Importkalkulator

Varer og frakt 796,62
Valutapåslag 13,94
Toll 0,00
Merverdiavgift 198,25
Innførselsgebyrer 158,00
Totalt 1166,81
Betales ved kjøp 810,56
Etterbetales 356,25
(32 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av lærklær til Norge for privat bruk

Lærklær inkludert fraktkostnaer til en verdi av 796,62 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Visa/MasterCards valutapåslag på 13,94 NOK gir en totalsum ved kjøp på 810,56 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 198,25 NOK.Det er ingen tollavgift på lærklær.

UPS tar et 158,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 356,25 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til UPS når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 198,25 kroner i avgifter. Det er en differanse på 171,94 kroner (46 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.