Importkalkulator

Varer og frakt 793,72
Valutapåslag 60,64
Toll 0,00
Merverdiavgift 199,00
Innførselsgebyrer 188,00
Totalt 1241,36
Betales ved kjøp 854,36
Etterbetales 387,00
(36 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av lærklær til Norge for privat bruk

Lærklær inkludert fraktkostnaer til en verdi av 793,72 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Skrills valutapåslag på 60,64 NOK gir en totalsum ved kjøp på 854,36 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.

Du kan spare 46,75 NOK i valutapåslag ved å betale med med Visa/MasterCard istedenfor Skrill.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 199,00 NOK.Det er ingen tollavgift på lærklær.

DHL tar et 188,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 387,00 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til DHL når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 199,00 kroner i avgifter. Det er en differanse på 248,64 kroner (56 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.