Importkalkulator

Varer og frakt 844,13
Valutapåslag 64,49
Toll 0,00
Merverdiavgift 211,00
Innførselsgebyrer 153,00
Totalt 1272,62
Betales ved kjøp 908,62
Etterbetales 364,00
(34 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av lærklær til Norge for privat bruk

Lærklær inkludert fraktkostnaer til en verdi av 844,13 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Skrills valutapåslag på 64,49 NOK gir en totalsum ved kjøp på 908,62 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.

Du kan spare 49,72 NOK i valutapåslag ved å betale med med Visa/MasterCard istedenfor Skrill.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 211,00 NOK.Det er ingen tollavgift på lærklær.

Posten tar et 153,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 364,00 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til Posten når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 211,00 kroner i avgifter. Det er en differanse på 217,49 kroner (51 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.