Importkalkulator

Varer og frakt 846,80
Valutapåslag 64,70
Toll 0,00
Merverdiavgift 212,75
Innførselsgebyrer 158,00
Totalt 1282,25
Betales ved kjøp 911,50
Etterbetales 370,75
(34 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av lærklær til Norge for privat bruk

Lærklær inkludert fraktkostnaer til en verdi av 846,80 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Skrills valutapåslag på 64,70 NOK gir en totalsum ved kjøp på 911,50 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.

Du kan spare 49,88 NOK i valutapåslag ved å betale med med Visa/MasterCard istedenfor Skrill.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 212,75 NOK.Det er ingen tollavgift på lærklær.

UPS tar et 158,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 370,75 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til UPS når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 212,75 kroner i avgifter. Det er en differanse på 222,70 kroner (51 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.