Importkalkulator

Varer og frakt 799,68
Valutapåslag 12,00
Toll 44,41
Merverdiavgift 209,35
Innførselsgebyrer 188,00
Totalt 1253,44
Betales ved kjøp 811,68
Etterbetales 441,76
(36 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av ski- og treningsdrakter til Norge for privat bruk

Ski- og treningsdrakter inkludert fraktkostnaer til en verdi av 799,68 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss American Expresss valutapåslag på 12,00 NOK gir en totalsum ved kjøp på 811,68 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 209,35 NOK. Ski- og treningsdrakter har en tollavgift på 5,60 % som tilsvarer en avgift på 44,41 norske kroner. Ski- og treningsdrakter riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

DHL tar et 188,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 441,76 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til DHL når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 253,76 kroner i avgifter. Det er en differanse på 200,00 kroner (44 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.