Importkalkulator

Varer og frakt 837,78
Valutapåslag 14,66
Toll 46,42
Merverdiavgift 218,86
Innførselsgebyrer 100,00
Totalt 1217,72
Betales ved kjøp 852,44
Etterbetales 365,28
(31 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av ski- og treningsdrakter til Norge for privat bruk

Ski- og treningsdrakter inkludert fraktkostnaer til en verdi av 837,78 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Google Wallets valutapåslag på 14,66 NOK gir en totalsum ved kjøp på 852,44 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 218,86 NOK. Ski- og treningsdrakter har en tollavgift på 5,60 % som tilsvarer en avgift på 46,42 norske kroner. Ski- og treningsdrakter riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

FedEx tar et 100,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 365,28 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til FedEx når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 265,28 kroner i avgifter. Det er en differanse på 114,66 kroner (30 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.