Importkalkulator

Varer og frakt 812,75
Valutapåslag 14,22
Toll 45,08
Merverdiavgift 212,52
Innførselsgebyrer 165,00
Totalt 1249,57
Betales ved kjøp 826,97
Etterbetales 422,60
(35 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av ski- og treningsdrakter til Norge for privat bruk

Ski- og treningsdrakter inkludert fraktkostnaer til en verdi av 812,75 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Google Wallets valutapåslag på 14,22 NOK gir en totalsum ved kjøp på 826,97 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 212,52 NOK. Ski- og treningsdrakter har en tollavgift på 5,60 % som tilsvarer en avgift på 45,08 norske kroner. Ski- og treningsdrakter riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

UPS tar et 165,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 422,60 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til UPS når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 257,60 kroner i avgifter. Det er en differanse på 179,22 kroner (41 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.