Importkalkulator

Varer og frakt 796,62
Valutapåslag 31,86
Toll 44,41
Merverdiavgift 209,35
Innførselsgebyrer 100,00
Totalt 1182,24
Betales ved kjøp 828,48
Etterbetales 353,76
(33 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av ski- og treningsdrakter til Norge for privat bruk

Ski- og treningsdrakter inkludert fraktkostnaer til en verdi av 796,62 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss PayPals valutapåslag på 31,86 NOK gir en totalsum ved kjøp på 828,48 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.

Du kan spare 17,92 NOK i valutapåslag ved å betale med med Visa/MasterCard istedenfor PayPal.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 209,35 NOK. Ski- og treningsdrakter har en tollavgift på 5,60 % som tilsvarer en avgift på 44,41 norske kroner. Ski- og treningsdrakter riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

FedEx tar et 100,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 353,76 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til FedEx når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 253,76 kroner i avgifter. Det er en differanse på 131,86 kroner (34 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.