Importkalkulator

Varer og frakt 846,80
Valutapåslag 12,70
Toll 91,06
Merverdiavgift 235,51
Innførselsgebyrer 179,00
Totalt 1365,07
Betales ved kjøp 859,50
Etterbetales 505,57
(38 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av klær og tekstiler til Norge for privat bruk

Klær og tekstiler inkludert fraktkostnaer til en verdi av 846,80 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss American Expresss valutapåslag på 12,70 NOK gir en totalsum ved kjøp på 859,50 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 235,51 NOK. Klær og tekstiler har en tollavgift på 10,70 % som tilsvarer en avgift på 91,06 norske kroner. Klær og tekstiler riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

DHL tar et 179,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 505,57 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til DHL når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 326,57 kroner i avgifter. Det er en differanse på 191,70 kroner (37 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.