Importkalkulator

Varer og frakt 793,72
Valutapåslag 13,89
Toll 85,17
Merverdiavgift 220,29
Innførselsgebyrer 100,00
Totalt 1213,08
Betales ved kjøp 807,61
Etterbetales 405,47
(35 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av klær og tekstiler til Norge for privat bruk

Klær og tekstiler inkludert fraktkostnaer til en verdi av 793,72 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Visa/MasterCards valutapåslag på 13,89 NOK gir en totalsum ved kjøp på 807,61 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 220,29 NOK. Klær og tekstiler har en tollavgift på 10,70 % som tilsvarer en avgift på 85,17 norske kroner. Klær og tekstiler riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

FedEx tar et 100,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 405,47 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til FedEx når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 305,47 kroner i avgifter. Det er en differanse på 113,89 kroner (27 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.