Importkalkulator

Varer og frakt 831,76
Valutapåslag 33,27
Toll 88,70
Merverdiavgift 229,43
Innførselsgebyrer 188,00
Totalt 1371,16
Betales ved kjøp 865,03
Etterbetales 506,13
(39 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av klær og tekstiler til Norge for privat bruk

Klær og tekstiler inkludert fraktkostnaer til en verdi av 831,76 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss PayPals valutapåslag på 33,27 NOK gir en totalsum ved kjøp på 865,03 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.

Du kan spare 18,71 NOK i valutapåslag ved å betale med med Visa/MasterCard istedenfor PayPal.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 229,43 NOK. Klær og tekstiler har en tollavgift på 10,70 % som tilsvarer en avgift på 88,70 norske kroner. Klær og tekstiler riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

DHL tar et 188,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 506,13 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til DHL når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 318,13 kroner i avgifter. Det er en differanse på 221,27 kroner (41 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.