Importkalkulator

Varer og frakt 796,62
Valutapåslag 60,86
Toll 84,85
Merverdiavgift 219,46
Innførselsgebyrer 188,00
Totalt 1349,80
Betales ved kjøp 857,48
Etterbetales 492,31
(41 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av klær og tekstiler til Norge for privat bruk

Klær og tekstiler inkludert fraktkostnaer til en verdi av 796,62 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Skrills valutapåslag på 60,86 NOK gir en totalsum ved kjøp på 857,48 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.

Du kan spare 46,92 NOK i valutapåslag ved å betale med med Visa/MasterCard istedenfor Skrill.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 219,46 NOK. Klær og tekstiler har en tollavgift på 10,70 % som tilsvarer en avgift på 84,85 norske kroner. Klær og tekstiler riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

DHL tar et 188,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 492,31 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til DHL når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 304,31 kroner i avgifter. Det er en differanse på 248,86 kroner (45 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.