Importkalkulator

Varer og frakt 844,13
Valutapåslag 64,49
Toll 90,31
Merverdiavgift 233,58
Innførselsgebyrer 179,00
Totalt 1411,51
Betales ved kjøp 908,62
Etterbetales 502,89
(40 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av klær og tekstiler til Norge for privat bruk

Klær og tekstiler inkludert fraktkostnaer til en verdi av 844,13 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Skrills valutapåslag på 64,49 NOK gir en totalsum ved kjøp på 908,62 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.

Du kan spare 49,72 NOK i valutapåslag ved å betale med med Visa/MasterCard istedenfor Skrill.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 233,58 NOK. Klær og tekstiler har en tollavgift på 10,70 % som tilsvarer en avgift på 90,31 norske kroner. Klær og tekstiler riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

DHL tar et 179,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 502,89 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til DHL når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 323,89 kroner i avgifter. Det er en differanse på 243,49 kroner (43 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.