Importkalkulator

Varer og frakt 812,75
Valutapåslag 12,19
Toll 45,08
Merverdiavgift 212,52
Innførselsgebyrer 100,00
Totalt 1182,54
Betales ved kjøp 824,94
Etterbetales 357,60
(31 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av badetøy til Norge for privat bruk

Badetøy inkludert fraktkostnaer til en verdi av 812,75 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss American Expresss valutapåslag på 12,19 NOK gir en totalsum ved kjøp på 824,94 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 212,52 NOK. Badetøy har en tollavgift på 5,60 % som tilsvarer en avgift på 45,08 norske kroner. Badetøy riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

FedEx tar et 100,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 357,60 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til FedEx når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 257,60 kroner i avgifter. Det er en differanse på 112,19 kroner (30 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.