Importkalkulator

Varer og frakt 831,76
Valutapåslag 12,48
Toll 46,42
Merverdiavgift 218,86
Innførselsgebyrer 153,00
Totalt 1262,52
Betales ved kjøp 844,24
Etterbetales 418,28
(34 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av badetøy til Norge for privat bruk

Badetøy inkludert fraktkostnaer til en verdi av 831,76 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss American Expresss valutapåslag på 12,48 NOK gir en totalsum ved kjøp på 844,24 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 218,86 NOK. Badetøy har en tollavgift på 5,60 % som tilsvarer en avgift på 46,42 norske kroner. Badetøy riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

Posten tar et 153,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 418,28 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til Posten når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 265,28 kroner i avgifter. Det er en differanse på 165,48 kroner (38 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.