Importkalkulator

Varer og frakt 849,27
Valutapåslag 14,86
Toll 47,66
Merverdiavgift 224,66
Innførselsgebyrer 259,99
Totalt 1396,44
Betales ved kjøp 864,13
Etterbetales 532,31
(39 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av badetøy til Norge for privat bruk

Badetøy inkludert fraktkostnaer til en verdi av 849,27 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Google Wallets valutapåslag på 14,86 NOK gir en totalsum ved kjøp på 864,13 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 224,66 NOK. Badetøy har en tollavgift på 5,60 % som tilsvarer en avgift på 47,66 norske kroner. Badetøy riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

TNT tar et 259,99 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 532,31 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til TNT når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 272,32 kroner i avgifter. Det er en differanse på 274,85 kroner (50 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.