Importkalkulator

Varer og frakt 849,27
Valutapåslag 14,86
Toll 47,66
Merverdiavgift 224,66
Innførselsgebyrer 158,00
Totalt 1294,45
Betales ved kjøp 864,13
Etterbetales 430,32
(34 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av badetøy til Norge for privat bruk

Badetøy inkludert fraktkostnaer til en verdi av 849,27 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Google Wallets valutapåslag på 14,86 NOK gir en totalsum ved kjøp på 864,13 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 224,66 NOK. Badetøy har en tollavgift på 5,60 % som tilsvarer en avgift på 47,66 norske kroner. Badetøy riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

UPS tar et 158,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 430,32 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til UPS når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 272,32 kroner i avgifter. Det er en differanse på 172,86 kroner (39 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.