Importkalkulator

Varer og frakt 793,72
Valutapåslag 31,75
Toll 44,58
Merverdiavgift 210,14
Innførselsgebyrer 153,00
Totalt 1233,19
Betales ved kjøp 825,47
Etterbetales 407,72
(36 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av badetøy til Norge for privat bruk

Badetøy inkludert fraktkostnaer til en verdi av 793,72 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss PayPals valutapåslag på 31,75 NOK gir en totalsum ved kjøp på 825,47 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.

Du kan spare 17,86 NOK i valutapåslag ved å betale med med Visa/MasterCard istedenfor PayPal.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 210,14 NOK. Badetøy har en tollavgift på 5,60 % som tilsvarer en avgift på 44,58 norske kroner. Badetøy riktig deklarert og merket som “Produsert i EU” kan være fritatt tollavgiften, men veldig få nettbutikker merker dette riktig og du burde ikke anta at du får dette fritaket.

Posten tar et 153,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 407,72 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til Posten når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 254,72 kroner i avgifter. Det er en differanse på 184,75 kroner (42 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.