Importkalkulator

Varer og frakt 846,80
Valutapåslag 12,70
Toll 0,00
Merverdiavgift 212,75
Innførselsgebyrer 179,00
Totalt 1251,25
Betales ved kjøp 859,50
Etterbetales 391,75
(32 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av varer til Norge for privat bruk

Varer inkludert fraktkostnaer til en verdi av 846,80 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss American Expresss valutapåslag på 12,70 NOK gir en totalsum ved kjøp på 859,50 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.

Vær oppmerksom så du ikke bestiller varer med importrestriksjoner!


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 212,75 NOK.Det er ingen tollavgift på varer.

DHL tar et 179,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 391,75 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til DHL når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 212,75 kroner i avgifter. Det er en differanse på 191,70 kroner (47 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.