Importkalkulator

Varer og frakt 844,13
Valutapåslag 14,77
Toll 0,00
Merverdiavgift 211,00
Innførselsgebyrer 153,00
Totalt 1222,90
Betales ved kjøp 858,90
Etterbetales 364,00
(31 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av varer til Norge for privat bruk

Varer inkludert fraktkostnaer til en verdi av 844,13 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Google Wallets valutapåslag på 14,77 NOK gir en totalsum ved kjøp på 858,90 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.

Vær oppmerksom så du ikke bestiller varer med importrestriksjoner!


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 211,00 NOK.Det er ingen tollavgift på varer.

Posten tar et 153,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 364,00 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til Posten når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 211,00 kroner i avgifter. Det er en differanse på 167,77 kroner (44 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.