Importkalkulator

Varer og frakt 849,27
Valutapåslag 14,86
Toll 0,00
Merverdiavgift 212,75
Innførselsgebyrer 158,00
Totalt 1234,88
Betales ved kjøp 864,13
Etterbetales 370,75
(31 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av varer til Norge for privat bruk

Varer inkludert fraktkostnaer til en verdi av 849,27 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Google Wallets valutapåslag på 14,86 NOK gir en totalsum ved kjøp på 864,13 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.

Vær oppmerksom så du ikke bestiller varer med importrestriksjoner!


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 212,75 NOK.Det er ingen tollavgift på varer.

UPS tar et 158,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 370,75 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til UPS når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 212,75 kroner i avgifter. Det er en differanse på 172,86 kroner (45 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.