Importkalkulator

Varer og frakt 837,78
Valutapåslag 14,66
Toll 0,00
Merverdiavgift 207,25
Innførselsgebyrer 153,00
Totalt 1212,69
Betales ved kjøp 852,44
Etterbetales 360,25
(31 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av varer til Norge for privat bruk

Varer inkludert fraktkostnaer til en verdi av 837,78 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Visa/MasterCards valutapåslag på 14,66 NOK gir en totalsum ved kjøp på 852,44 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.

Vær oppmerksom så du ikke bestiller varer med importrestriksjoner!


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 207,25 NOK.Det er ingen tollavgift på varer.

Posten tar et 153,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 360,25 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til Posten når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 207,25 kroner i avgifter. Det er en differanse på 167,66 kroner (45 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.