Importkalkulator

Varer og frakt 811,95
Valutapåslag 14,21
Toll 0,00
Merverdiavgift 201,25
Innførselsgebyrer 517,63
Totalt 1545,03
Betales ved kjøp 826,16
Etterbetales 718,88
(47 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av varer til Norge for privat bruk

Varer inkludert fraktkostnaer til en verdi av 811,95 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Visa/MasterCards valutapåslag på 14,21 NOK gir en totalsum ved kjøp på 826,16 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.

Vær oppmerksom så du ikke bestiller varer med importrestriksjoner!


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 201,25 NOK.Det er ingen tollavgift på varer.

TNT tar et 517,63 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 718,88 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til TNT når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 201,25 kroner i avgifter. Det er en differanse på 531,83 kroner (73 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.