Importkalkulator

Varer og frakt 838,52
Valutapåslag 64,06
Toll 0,00
Merverdiavgift 211,00
Innførselsgebyrer 179,00
Totalt 1292,58
Betales ved kjøp 902,58
Etterbetales 390,00
(35 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av varer til Norge for privat bruk

Varer inkludert fraktkostnaer til en verdi av 838,52 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Skrills valutapåslag på 64,06 NOK gir en totalsum ved kjøp på 902,58 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.

Du kan spare 49,39 NOK i valutapåslag ved å betale med med Visa/MasterCard istedenfor Skrill.

Vær oppmerksom så du ikke bestiller varer med importrestriksjoner!


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 25,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 211,00 NOK.Det er ingen tollavgift på varer.

DHL tar et 179,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 390,00 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til DHL når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 211,00 kroner i avgifter. Det er en differanse på 243,06 kroner (54 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.