Importkalkulator

Varer og frakt 849,27
Valutapåslag 14,86
Toll 0,00
Merverdiavgift 127,65
Innførselsgebyrer 179,00
Totalt 1170,78
Betales ved kjøp 864,13
Etterbetales 306,65
(27 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av te og kaffe til Norge for privat bruk

Te og kaffe inkludert fraktkostnaer til en verdi av 849,27 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Google Wallets valutapåslag på 14,86 NOK gir en totalsum ved kjøp på 864,13 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 15,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 127,65 NOK.Det er ingen tollavgift på te og kaffe.

DHL tar et 179,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 306,65 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til DHL når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 127,65 kroner i avgifter. Det er en differanse på 193,86 kroner (60 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.