Importkalkulator

Varer og frakt 831,76
Valutapåslag 14,56
Toll 0,00
Merverdiavgift 124,35
Innførselsgebyrer 100,00
Totalt 1070,67
Betales ved kjøp 846,32
Etterbetales 224,35
(22 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av te og kaffe til Norge for privat bruk

Te og kaffe inkludert fraktkostnaer til en verdi av 831,76 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss Google Wallets valutapåslag på 14,56 NOK gir en totalsum ved kjøp på 846,32 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 15,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 124,35 NOK.Det er ingen tollavgift på te og kaffe.

FedEx tar et 100,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 224,35 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til FedEx når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 124,35 kroner i avgifter. Det er en differanse på 114,56 kroner (48 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.