Importkalkulator

Varer og frakt 799,68
Valutapåslag 31,99
Toll 0,00
Merverdiavgift 118,95
Innførselsgebyrer 188,00
Totalt 1138,62
Betales ved kjøp 831,67
Etterbetales 306,95
(30 % i avgifter og gebyrer – forklart under)

Import av te og kaffe til Norge for privat bruk

Te og kaffe inkludert fraktkostnaer til en verdi av 799,68 norske kroner (NOK) kjøpt for 100,00 amerikanske dollar (USD) pluss PayPals valutapåslag på 31,99 NOK gir en totalsum ved kjøp på 831,67 NOK. Det er denne siste summen du betaler til nettbutikken ved kjøp.

Du kan spare 17,99 NOK i valutapåslag ved å betale med med Visa/MasterCard istedenfor PayPal.


Kjøpsbeløpet er over 350-kronersregelen for moms og tollfritak. Du må betale 15,00 % av kjøpsbeløpet i moms, som tilsvarer 118,95 NOK.Det er ingen tollavgift på te og kaffe.

DHL tar et 188,00 kroner innførselsgebyrer for tollbehandling og utlegg av toll og moms på dine vegne.

Du skal etterbetale totalt 306,95 kroner i offentlige avgifter og gebyrer til DHL når du mottar varene. Valutakursen for avgiftene er fra neste ukes varslede kurser fra Tollvesenet.

Tollvesenets tollkalkulator ville anslått circa 118,95 kroner i avgifter. Det er en differanse på 219,99 kroner (65 %) i forhold til TollSjekk. TollSjekk beskytter deg fra tollsjokk ved å gjøre deg oppmerksom på flere skjulte avgifter.