Import av spesielle varegrupper

En oversikt over vanlige varegrupper med spesielle importrestriksjoner og råd om import for privatpersoner. Med forbehold om at lover og regler stadig endrer seg. Artikkelen ble sist oppdatert .

Ta kontakt med forvaltningsorganet eller direktoratet med ansvar for varegruppen, eller Tollvesenet om du har ytterligere spørsmål.

Vær oppmerksom på at TollSjekk ikke regner ut eventuell toll og spesiell merverdigeavgift på noen av disse varegruppene! Merk spesielt at næringsmidler (mat og drikke utenom alkohol) normalt har 15 % merverdigavgift og ikke 25 % som de fleste andre varer.

Alkohol

Privatpersoner kan importere alkoholholdig drikk i moderate mengder til eget bruk. Det stilles særlige krav til merking av forsendelsen som kan komplisere innførselen. Om nettbutikken/utsalgsstedet ikke eksplisitt kan oppgi at de håndterer eksport til Norge kan det være enklere å importere gjennom Vinmonopolet.

Ta kontakt med ditt lokale Vinmonopol angående privatimport. Vinmonopolet har en egen priskalkulator for importtjenester.

Les også Innførsel og utførsel av alkoholholdig drikk.

Tobakksvarer

Utforming av advarselsmerking og innholdsdeklarasjon krever at advarselsmerkingen på sigaretter, snus, og tobakksvarer er skrevet på norsk. Dette kravet i seg selv setter en effektiv stopper på import fra utlandet til privatpersoner. Med avgifter og toll fra avsenderlandet i tillegg til de norske, og den norske merverdiavgiften på toppen er ikke import økonomisk lønnsomt sammenlignet med handel innlands.

Les også Import av tobakksvarer, inkludert snus, til privatpersoner.

Matvarer og planter

Planter, frø, mat, og kosttilskudd kan importeres til eget bruk. Regelverket er komplisert og forsendelsen må merkes nøye avhengig av om den kommer fra EØS/EU eller utenfor.

Ta kontakt med Mattilsynet før du handler for å unngå at forsendelsen blir beslaglagt ved innførsel.

Legemidler

Privatpersoner kan innføre opptil tre måneders eget forbruk. Legemidlet må være godkjent av Statens legemiddelverk og være i samme styrke som godkjent. Dette inkluderer også medisinske urter. Dårlig merkede forsendelser risikerer å bli beslaglagt ved innførsel.

Les også Matvarer og planter (over) angående kosttilskudd.

Farlig gods

Gods med økt transportrisiko—deriblant fyrverkeri, eksplosiver, og annet brannfarlig gods—kan som hovedregel ikke importeres. Det meste innen denne kategorien kan ikke importeres uten spesialtillatelse fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. Transportselskapene har også strenge bestemmelser for hvilke varer de vil frakte, og hvordan farlig gods skal fraktes.