«350-kronersregelen»

Privatpersoner som importerer til eget bruk er fritatt fra å betale merverdigavgift (“moms”), toll, og ofte et fortollingsgebyr om vareprisen inkludert frakt og andre kostnader er under 350 norske kroner.

Det kan lønne seg å be om noen kroner rabatt om du vurderer å kjøpe noe som koster rett over tollfritaksgrensen. Vis til hvor stor forskjell de få kronene gjør for din totale kjøpspris.

ble grensen hevet fra den gamle 200-kronersregelen til den nye grensen på 350 kroner. Under den gamle regelen var fraktkostnader ekskludert fra grensen. Om vareprisen kom på over 200 kroner måtte man betale moms og toll på hele prisen inkludert frakt.

350-kronersregelen og TollSjekk

TollSjekks toll- og importkalkulator vil varsle deg om kjøpssummen er veldig nære tollfritaksgrensen. Er du rett over grensen vil TollSjekk regne ut hvor mye du vil spare på å komme deg ned under grensen. Er du rett under grensen vil TollSjekk advare mot valutasvingninger og vise deg hvor mye du kan risikere å måtte betale i moms og toll.

Du vil også bli advart i perioder med store valutasvingninger.

Du kan innimellom se at kjøpssummen er høyere enn 350 kroner uten å få moms og toll utregnet. Det er to hovedgrunner til at dette skjer:

  • 350-kronersregelen inkluderer ikke valutapåslag/vekslingskostnader.
  • Neste ukes varslede valutakurser brukes til å beregne offentlige avgifter, mens dagens valutakurs brukes til å beregne kjøpssummen. Dagens kurs er nærmest det betalingsformen din vil bli belastet for kjøpet. De varslede kursene for neste uke antas å være nærmere det du betaler når pakken ankommer Norge og blir tollbehandlet.